Select Page

Stadstour Architectuur Medan

Tri Jaya Tour & Travel organiseert speciale tours langs de nog bestaande vooroorlogse architectuur. Hiervoor hebben we onze stadsgids ‘Tours through historic Medan and its surroundings’ geschreven.

De Medan architectuur tour bestaat uit vier routes.

medan harrisons crosfield Juliana building 19291 - Stadstour Architectuur Medan

De eerste route

Start op het centrale plein van Medan, de Lapangan Merdeka (Onafhankelijkheidsplein), in vroeger tijd de Esplanade genoemd. Langs dit plein staan de centrale gebouwen van de stad, sommige daterend uit de koloniale tijd zoals het Lonsum gebouw van de Britse Harrisons & Crosfield company, in vroeger dagen het Julianagebouw genoemd, gebouwd in 1911, de kantoren van de Nederlands-Indische Handels Bank en de Nederlandse Handelsmaatschappij gebouwd in de twintiger Jaren van de vorige eeuw, het stadhuis uit 1908, het kantoor van de Javasche Bank nu Bank Indonesia, daterend uit 1907, Hotel De Boer (nu Hotel Dharma Deli) gebouwd in 1898 en het postkantoor uit 1911.

kesawan varekamp2 - Stadstour Architectuur Medan

De tweede route

Voert door wijken van verschillende bevolkingsgroepen. Eerst door de Chinese buurt waar u nog oude Chinese winkels (ruko of rumah toko = shophouses) kunt zien. Verderop passeert u voorbeelden van de Amsterdamse School zoals de Katholieke kerk en het zwembad. Het tweede deel van deze route gaat via de zogenaamde Sultans-kampong, de gronden van de Sultan van Deli. Hier rijden we langs de indrukwekkende Grote Moskee van 1906 en het Maimoon Paleis van 1888, beide gebouwd door Nederlandse architecten. Van de Sultanskampong rijden we door de oudste straat van Medan, de Kesawan, met veel herinneringen aan vervlogen dagen, zoals het AVROS gebouw, afkorting van Algemene Vereniging van Rubber Ondernemers ter Oostkust van Sumatra, het Varekamp gebouw, het Tip Top restaurant, het huis van Tjong A Fie, het Stork gebouw en het vroegere warenhuis van Seng Hap. Deze route eindigt op het centrale plein.

DSM guntzel schumacher1 - Stadstour Architectuur Medan

De derde route

Leidt langs het voormalige indrukwekkende hoofkantoor van de Deli tabak Maatschappij gevolgd door het oudste ziekenhuis van Medan, dat stamt uit de jaren 1880 en sommige vroegere huizen van employees van de Deli Spoorwegmaatschappij in het zogenaamde Serdang kwartier. Hier rijden we ook langs het mooie vroegere hoofdkantoor van de Deli Spoorwegmaatschappij gebouwd in 1917.

HVA building medan1 - Stadstour Architectuur Medan

De vierde en laatste route

Start opnieuw op de Esplanade waarna we naar het voormalige Europese Polonia kwartier rijden met vele mooie villa’s. We rijden langs het militaire excercitie veld waar eens Mata Hari woonde, via het oude gerechtsgebouw en de voormalige ambtswoning van de Resident van Oost Sumatra gebouwd in 1898, nu de Chartered Bank. Via mooie voorbeelden van Amsterdamse School Architectuur zoals de Immanuel School uit 1938 en het voormalige onderzoeks gebouw voor de tabak in de Jalan Diponegoro, gaan we verder naar het Indiase kwartier waar in vroeger tijd de Indiase bevolking woonde. Het Indiase kwartier is verbonden met het Medan Baru kwartier via de Tjong Yong Hian brug gebouwd in 1917. De tour gaat verder via de ambtswoning van de Gouverneur van Noord Sumatra (1939), het in Amsterdams School stijl gebouwde Elisabeth Hospitaal (1930) en eindigt met het indrukwekkende kantoor van de Handels Vereniging Amsterdam (HVA) voltooid in 1924.

Medan

Medan is de derde stad van Indonesië en hoofdstad van de provincie Noord Sumatra. De stad heeft veel handels contacten met Penang en Singapore zowel als met China. De stad dankte haar snelle ontwikkeling aan plantage industrie, eerst tabak, later rubber en palmolie. Tot op de  dag van vandaag zijn de export van plantage producten, speciaal rubber en palmolie belangrijk. Daarnaast zijn er grote industrie gebieden rondom Medan. Hoewel de stad sterk is gegroeid, zijn er nog veel vooroorlogse gebouwen te zien die een beeld geven van een fascinerend verleden.

kesawan medan 21 - Stadstour Architectuur Medan
kesawan medan 11 - Stadstour Architectuur Medan
java bank medan1 - Stadstour Architectuur Medan