Toraja

Tanah Toraja

Het volk van Tanah Toraja in midden Sulawesi had geen direct contact met het westen tot de twintigste eeuw, toen de Nederlanders controle kregen over deze regio. Toraja betekent ‘mensen van de bergen ‘ ; de bevolking leefde eeuwenlang geïsoleerd in het hoogland. De Islam bereikte de Toraja nooit. De meest bekende Toraja zijn die in de zuidelijke regio, de Sa’dan Toraja. Tot in het begin van de twintigste eeuw toen de Nederlanders het bewind kregen over de Toraja en hen bekeerden tot het Christendom, waren er nog steeds koppensnellers onder de Toraja. Hun animistische cultuur heeft veel ceremoniën, met als belangrijkste symbool de buffel.

De buffel speelt een belangrijke rol in het leven van de Toraja. De buffel is een status symbool maar ook een met heilige betekenis dat geofferd wordt tijdens religieuze ceremoniën zoals begrafenissen. Voor de inwijding van een nieuw ‘Tongkonan’ of traditioneel huis, worden soms tientallen buffels geslacht. Grote en dure Tongkonan huizen worden nog steeds gebouwd en bewoond op traditionele wijze.

Sulawesi Toraja Land
Sulawesi Toraja Huizen

Tao Tao

Een andere attractie van de Toraja zijn de ‘Tao Tao,’beelden of hangende klif graven, die uitgehouwen zijn in de rotsen als een manier om grafroof te voorkomen. Hoewel de meeste Toraja door de Nederlandse missionarissen tot het Christendom zijn bekeerd, blijven hun animistische tradities een onderstroom in hun cultuur.

WhatsApp us whatsapp