Op zoek naar het verleden

Op maat gemaakte programma’s voor mensen die op zoek zijn naar de plaatsen waar zij zijn geboren, hun ouders plekken of grootouders en naar de persoonlijke van herinnering.

Wij brengen u naar de plekken van uw persoonlijke familie geschiedenis.

U kunt ons hierover een email sturen naar tours@trijaya-travel.com

Hoogtepunten

Op zoek naar het verleden

ouders of grootouders, zijn geboren in Indonesië of hebben er gewoond of gewerkt. Voor al diegenen op zoek naar de plekken van het verleden van hen zelf of hun familie, kunnen wij programma’s op maat samenstellen.

We hebben gasten die een boek schrijven over hun grootvader die een lepra kolonie op Sumatra heeft gesticht, andere grootvaders waren ambtenaar, planter of militair. Men werkte voor handelsfirma’s, spoorwegen of plantages. Wist u dat Shell haar eerste olie op Sumatra heeft gevonden? Mensen zijn op zoek naar de plaatsen van hun jeugd of die van hun familie, naar oude plantages, scholen waar men naar toe ging, huizen waar men in heeft gewoond of – in het geval van de Japanse burger inernering – kampen waar men in was opgesloten. We hebben gasten op zoek naar de Pekan Baru spoorweg – voor velen onbekend in tegenstelling tot de Birma spoorweg – en bijna vergeten. Over geheel Indonesië stichtten de Japanners burger internerings kampen, maar wie kent de locaties van Pulo Berayan,Glugur, het Brastagi kamp, Aek Pamienke, Bangkinang en Sirengo-rengo? Wie weet over de Junyo Maru, de Atjeh party en ‘Het Pannetje van Oliemans’? Voor al diegenen die op zoek zijn naar de plekken van het verleden kunnen wij nostalgische programma’s op maat verzorgen.

Op zoek naar het verleden

Thousands of people have ties with Indonesia in one way or another. Many of them were born in Indonesia, their parents or their grandparents. For these people who are looking for the places of their family’s history, we can arrange tailor made tours.

We have guests who write a story about their grandfather who set up a leper colony in the Batak lands, other grandfathers were civil servants, planters, or served for the military. Many worked in companies, trading firms, railroads or plantations.

Did you know that Royal Shell started their first oil well on Sumatra? People in search for places of their youth or of their ancestors, old plantations, schools they went to, houses they lived in or, in case of the Japanese occupation, prisons and camps they were put in. We have guests who are in search of the Pekan Baru railroad – unknown to most people unlike the Birma railroad – and practically forgotten. All over Indonesia the Japanese constructed civil internee camps (Japanese burger internerings-kampen), but where are the locations of Pulau Berayan, Glugur, the Brastagi-camp, Aek Pamienke, Bangkinang and Sirengo-rengo? Who knows about the Junyo Maru, the Atjeh party and Oliemans’ mess tin?

For all these people who are in search of events of days gone by, we set up tailor made tours in which we include their special wishes.