Pulau Berayan

Het Poeloe Berayan complex van de Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) was gebouwd in 1918 als werkplaats en woning complex voor Indonesisch en Europees personeel. (Sumatra Post 14-1-1918). Voor het hoger personeel waren villa’s gebouwd. Er was ook een school in het complex.

Vanaf april 1942 tot april 1945 is het Poeloe Berayan complex gebruikt als burger internerings kamp voor Nederlandse burgers. Het kamp is verschillende keren uitgebreid. Er waren 5 afdelingen in het kamp. A, B,C, D en E. De eerste 3 blokken waren kleinere huizen voor het lagere DSM personeel. Blok A bestond uit 2 koelie loodsen. Blok D bestond uit 18 grotere huizen voor het hogere personeel. Sommige huizen uit Blok E werden in 1944 verplaatst naar Gloegoer II, vanwege overstroming. In juni 1945 zijn alle geinterneerden van Poeloe Berayan A, B en C in hun geheel verplaatst naar Aek  Pamienke II. Blok D was eerder verplaatst in April 1945 naar Aek Pamienke I. (Dulm: 2000: 39, 40).

Literatuur