Bangkinang

In October 1943 werden de Europese jongens en mannen, voorheen geïnterneerd in de gevangenis in Padang, overgebracht naar een nieuw gevangenen kamp bij Bangkinang, ongeveer 70 km. ten westen van Pakan Baroe op de weg naar Bukittinggi. Op deze locatie was een rubber fabriek. De vrouwen en kinderen volgden in december  1943 naar Bangkinang. Hier werden zij gehuisvest in nieuwe loodsen ongeveer 3 km. ten westen van de rubber fabriek. Eind 1944 waren er bijna 3200 burgers geïnterneerd in deze kampen. In 1945 stierven circa 140 mensen aan ziekten en uitputting. De Japanse overgave werd hier afgekondigd op 22 augustus 1945. (Dulm 2000: 58,59)